Om Alvina På gång Upphovsmäm Böcker Start
Alvina Förlag & Produktion Meny
linje
   
   
Om företaget
Uppdragsproduktion
Namnet Alvina
Mer om Svenskbyborna
Böckers miljöpåverkan
Miljömärkning av böcker
Pressrum
Webbtips
Så beställer du
Kontakta oss

 

 

  Böckers miljöpåverkan

När det gäller böckers påverkan på miljön finns flera faktorer att tänka på, bland annat:

Skogsbruket och pappret
Tryckeriprocessen och ytbehandlingar
av tryckta ytor (lacker och laminat)
Transporter

Skogsbruk och papper
Störst betydelse för miljön har troligen den första punkten. KTH i Stockholm har en avdelning som heter Centre for Sustainable Communications. De publicerade 2009 en rapport om hur en boks hela livscykel påverkar miljön, och jämförde en e-boksläsare och en inbunden bok på 360 sidor som tryckts i Sverige.

Rapporten visar bland annat att pappret står för den största delen av den tryckta bokens miljöpåverkan (t.ex. mer än hälften av utsläppen av växthusgaser). En e-boksläsare måste användas för att läsa minst 33 e-böcker för att miljöpåverkan av varje läst bok ska motsvara den tryckta bokens miljöpåverkan.

pil Läs hela rapporten här

Skogsbruket påverkar också miljön på ett mer direkt sätt. Vilka skogar man väljer att avverka, och hur avverkningen sker, har nämligen stor effekt på vilka växt- och djurarter som finns i landskapet och vilka som försvinner, i värsta fall dör ut. ArtDatabanken, en del av Lantbruksuniversitet SLU i Uppsala, arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. De publicerade 2008 rapporten Arter & naturtyper i habitatdirektivet – tillståndet i Sverige 2007 där de bl.a. slår fast att ”det allt intensivare skogsbruket gör att framtidsutsikterna ser mörka ut för några av våra barr- och blandskogar”.

pil Läs hela rapporten här

Att skogen binder koldioxid är också viktigt ur klimatsynpunkt – men hur mycket koldioxid som binds i skogen beror även det på vilka skogar man väljer att avverka. Det är därför viktigt att skogsbruket sker på ett ansvarsfullt sätt, och att skogar som har höga skyddsvärden får stå kvar orörda.

Tryck och transport
Tryckeriprocessen påverkar miljön genom energiåtgång, men även genom kemikalier som används i färger, rengöringsmedel för pressarna, ytbehandlingar osv.

Allt fler svenska barnböcker trycks i låglöneländer, och transporteras långa sträckor innan de når butiken. I Kina, som ju är den nation i världen som i absoluta tal släpper ut mest växthusgaser, trycks idag till exempel nästan samtliga svenska pekböcker.

Nästan alla svenska pekböcker trycks i Kina
Eftersom det ställs särskilda krav på pekbokens papperstjocklek och hållbarhet, monteras de tryckta arken ihop med en annan metod än vanliga böcker och för att göra detta krävs mer handkraft. Svenska tryckerier har därför haft svårt att konkurrera med de priser som kinesiska tryckerier kan erbjuda, och idag finns den teknik och kunskap som krävs för att producera pekböcker endast på ett fåtal svenska tryckerier och bokbinderier.

Att svenska bokförlag väljer att trycka pekböcker i Kina är därmed inte så förvånande – men konsekvensen blir att den svenska bokbranschen har del i de kinesiska utsläppen av växthusgaser.

Man kan också fråga sig vilka skogar som blir papper i de kinesiska böckerna. Världsnaturfonden WWF beskriver på sin hemsida situationen i Kina så här:

I Kina är skogen viktig både för den ekonomiska utvecklingen och naturvården. En stor del av Kinas skogar har brukats hårt och omvandlats till lågkvalitativa skogar. Som följd uppstår jorderosion, översvämningar och en minskad tillgång av skogsprodukter. Ofta leder det till att ingen skog finns kvar. För att skydda den inhemska skogsresursen införde kinesiska myndigheter år 1998 ett avverkningsstopp i södra Kina som gäller till 2010. Det har ökat trycket på skogen i nordöstra delen av landet och även lett till en ökad import av timmer. Kina importerar över 130 miljoner kubikmeter timmer årligen, framför allt från Ryssland. Skogscertifiering är på frammarsch men fortfarande på ett tidigt stadium.

Alvina förlag väljer att miljömärka
För att inte riskera att bidra till denna olyckliga utveckling, har Alvina förlag valt att från och med 2010 miljömärka alla sina barnböcker. Förhoppningsvis väljer fler förlag samma väg, och Alvina förlag delar gärna med sig av erfarenheter och kontakter till andra förlag som vill börja miljömärka sina böcker.

Alvina hoppas också att de förlag som väljer att trycka i Kina, trots att man därigenom riskerar att bidra till allvarlig miljöpåverkan, som ett minimum börjar efterfråga FSC-certifierat papper. Eftersom detta är en internationell märkning, kan den erhållas även från utländska tryckerier.

pil Läs mer om miljömärkning av böcker

 

 

 

  Alla barn- och ungdomsböcker från Alvina förlag är miljömärkta. Läs mer här      
 
Copyright: Alvina förlag och produktion AB | Björnsonsgatan 221, 168 44 Bromma
Tel: 070-22 81 903 | E-post: info[at]alvinaforlag.se | www.alvinaforlag.se
blad